Επιδότηση έως 400€ για αγορά laptop για μαθητές Β' Γυμνασίου

Επιχορήγηση για Αγορά Φορητού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή
Βρες όλες τις πληροφορίες και τις απαραίτητες βεβαιώσεις
διάλεξε laptop