Ευκαιρίες Καριέρας

Public - Πωλήσεις

Σύμβουλος Πωλήσεων Τεχνολογίας

Σύμβουλος Πωλήσεων Πολιτισμού

Σύμβουλος Πωλήσεων Μικροσυσκευών

Σύμβουλος Πωλήσεων Λευκών Συσκευών

Public - Ταμείο

Ταμίας Καταστήματος

Public - Αποθήκη

Υπάλληλος Αποθήκης