Ευκαιρίες Καριέρας

* Store Manager

Διευθυντής Καταστήματος (Κωδ. Θέσης: SGR/0514 Store Manager )

Ο Διευθυντής Καταστήματος είναι υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία του καταστήματος μέσω της αποτελεσματικής υλοποίησης των εταιρικών στόχων και της αποτελεσματικής διοίκησης της ομάδας των πωλητών, παρακολουθώντας από κοντά τις εξελίξεις και εξασφαλίζοντας το υψηλότερο δυνατό επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών με γνώμονα τη μεγιστοποίηση των ευκαιριών πώλησης και κερδοφορίας του καταστήματος.

Μπορείτε να υποβάλετε το βιογραφικό σας ακολουθώντας το link «Υποβολή Βιογραφικού» προκειμένου να στείλετε με e-mail τα στοιχεία σας.

* Store Operations Manager

Store Operations Manager (Κωδ. Θέσης: SGR/0514 Store Operations Manager)

Ο Store Operations Manager είναι ο συνδετικός κρίκος του καταστήματος με τα κεντρικά γραφεία. Επικοινωνεί από και προς το κατάστημα απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με εργασιακά, λογιστικά, ταμειακά ζητήματα καθώς και αποθέματα. Είναι υπεύθυνος για την ομαλή διεξαγωγή των διαδικασιών και την εποπτεία ορθότητας τους.

Μπορείτε να υποβάλετε το βιογραφικό σας ακολουθώντας το link «Υποβολή Βιογραφικού» προκειμένου να στείλετε με e-mail τα στοιχεία σας.

* Marketing Assistant

Marketing Assistant (Κωδ. Θέσης: CYMRK/1015 Marketing Assistant)

Ο κάτοχος της θέσης έχει συμμετοχή στην υλοποίηση του πλάνου επικοινωνίας και είναι υπεύθυνος/η για την υλοποίηση των κοινών ενεργειών με προμηθευτές και σε συνεργασία με τα εμπλεκόμενα τμήματα της εταιρείας, με απώτερο στόχο τη βελτίωση της εικόνας και προτίμησης του brand, την αύξηση της επισκεψιμότητας και την ενίσχυση των πωλήσεων.

Μπορείτε να υποβάλετε το βιογραφικό σας ακολουθώντας το link «Υποβολή Βιογραφικού» προκειμένου να στείλετε με e-mail τα στοιχεία σας.

* E-Commerce Website Administrator

Website Administrator (Κωδ. Θέσης: CYMRK/1015 Website Administrator)

Ο κάτοχος της θέσης συνεργάζεται στενά με άλλα τμήματα της εταιρείας (εμπορικό τμήμα & πωλήσεις) καθώς και με εξωτερικούς συνεργάτες (consultants & media shop) για τη βελτίωση της επισκεψιμότητας και των πωλήσεων του ιστότοπου ενώ είναι υπεύθυνος/η για τον σχεδιασμό και εφαρμογή αλλαγών και λειτουργικών βελτιώσεων στον ιστότοπο, όπως και για την δημιουργία - ενημέρωση περιεχομένου.

Μπορείτε να υποβάλετε το βιογραφικό σας ακολουθώντας το link «Υποβολή Βιογραφικού» προκειμένου να στείλετε με e-mail τα στοιχεία σας.

* Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνολογίας

Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνολογίας (Κωδ. Θέσης: SGR/0416_IT Head)

O Προϊστάμενος Τμήματος είναι υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία του τμήματος ευθύνης του μέσω της αποτελεσματικής υλοποίησης των εταιρικών στόχων, καθώς και της κατάλληλης διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού.

Μπορείτε να υποβάλετε το βιογραφικό σας ακολουθώντας το link «Υποβολή Βιογραφικού» προκειμένου να στείλετε με e-mail τα στοιχεία σας.

* Προϊστάμενος Τμήματος Βιβλίου

Προϊστάμενος Τμήματος Βιβλίου (Κωδ. Θέσης: SGR/0916_Book Head)

O Προϊστάμενος Τμήματος είναι υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία του τμήματος ευθύνης του μέσω της αποτελεσματικής υλοποίησης των εταιρικών στόχων, καθώς και της κατάλληλης διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού.

Μπορείτε να υποβάλετε το βιογραφικό σας ακολουθώντας το link «Υποβολή Βιογραφικού» προκειμένου να στείλετε με e-mail τα στοιχεία σας.

* Service Technician

Service Technician (Κωδ. Θέσης: SGR/0514 Tech_HY)

O Service Technician είναι υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία του τμήματος Service καθώς και την άρτια εκτέλεση του συνόλου των εργασιών (hardware και software επισκευές συσκευών όπως pc-laptop-tablet-κινητά), με στόχο την ποιοτική εξυπηρέτηση των πελατών.

Μπορείτε να υποβάλετε το βιογραφικό σας ακολουθώντας το link «Υποβολή Βιογραφικού» προκειμένου να στείλετε με e-mail τα στοιχεία σας.

* Σύμβουλοι Πωλήσεων Τμήματος Τεχνολογίας

Σύμβουλοι Πωλήσεων Τμήματος Τεχνολογίας (Κωδ. Θέσης: SGR/0514 Sales_ IT)

Ο Σύμβουλος Πωλήσεων έχει στην ευθύνη του την εξυπηρέτηση των πελατών διεκπεραιώνοντας μέρος ή σύνολο πωλήσεων (προϊόντων και υπηρεσιών). Επιπλέον, υποστηρίζει διοικητικές λειτουργίες του καταστήματος και φροντίζει για την άψογη λειτουργία και οργάνωση του χώρου έκθεσης και αποθήκευσης των προς πώληση προϊόντων.

Μπορείτε να υποβάλετε το βιογραφικό σας ακολουθώντας το link «Υποβολή Βιογραφικού» προκειμένου να στείλετε με e-mail τα στοιχεία σας.

* Σύμβουλοι Πωλήσεων Κινητής Τηλεφωνίας

Σύμβουλοι Πωλήσεων Κινητής Τηλεφωνίας (Κωδ. Θέσης: SGR/0514 Sales_Mob)

Ο Σύμβουλος Πωλήσεων έχει στην ευθύνη του την εξυπηρέτηση των πελατών διεκπεραιώνοντας μέρος ή σύνολο πωλήσεων (προϊόντων και υπηρεσιών). Επιπλέον, υποστηρίζει διοικητικές λειτουργίες του καταστήματος και φροντίζει για την άψογη λειτουργία και οργάνωση του χώρου έκθεσης και αποθήκευσης των προς πώληση προϊόντων.

Μπορείτε να υποβάλετε το βιογραφικό σας ακολουθώντας το link «Υποβολή Βιογραφικού» προκειμένου να στείλετε με e-mail τα στοιχεία σας.

* Σύμβουλοι Πωλήσεων Προϊόντων Εικόνας & Ήχου

Σύμβουλοι Πωλήσεων Προϊόντων Εικόνας & Ήχου (Κωδ. Θέσης: SGR/0514 Sales_S&V)

Ο Σύμβουλος Πωλήσεων έχει στην ευθύνη του την εξυπηρέτηση των πελατών διεκπεραιώνοντας μέρος ή σύνολο πωλήσεων (προϊόντων και υπηρεσιών). Επιπλέον, υποστηρίζει διοικητικές λειτουργίες του καταστήματος και φροντίζει για την άψογη λειτουργία και οργάνωση του χώρου έκθεσης και αποθήκευσης των προς πώληση προϊόντων.

Μπορείτε να υποβάλετε το βιογραφικό σας ακολουθώντας το link «Υποβολή Βιογραφικού» προκειμένου να στείλετε με e-mail τα στοιχεία σας.

* Σύμβουλοι Πωλήσεων Βιβλίου

Σύμβουλοι Πωλήσεων Βιβλίου (Κωδ. Θέσης: SGR/0514 Sales_Book)

Ο Σύμβουλος Πωλήσεων έχει στην ευθύνη του την εξυπηρέτηση των πελατών διεκπεραιώνοντας μέρος ή σύνολο πωλήσεων (προϊόντων και υπηρεσιών). Επιπλέον, υποστηρίζει διοικητικές λειτουργίες του καταστήματος και φροντίζει για την άψογη λειτουργία και οργάνωση του χώρου έκθεσης και αποθήκευσης των προς πώληση προϊόντων.

Μπορείτε να υποβάλετε το βιογραφικό σας ακολουθώντας το link «Υποβολή Βιογραφικού» προκειμένου να στείλετε με e-mail τα στοιχεία σας.

* Ταμίας Καταστήματος

Ταμίας Καταστήματος (Κωδ. Θέσης: SGR/0514 Cashier)

Ο Ταμίας καταστήματος έχει στην ευθύνη του την εξυπηρέτηση των πελατών στο ταμείο εισπράττοντας το αντίτιμο σύμφωνα με τις προκαθορισμένες οδηγίες και διαδικασίες που ορίζονται από την εταιρία.

Μπορείτε να υποβάλετε το βιογραφικό σας ακολουθώντας το link «Υποβολή Βιογραφικού» προκειμένου να στείλετε με e-mail τα στοιχεία σας.

* Υπάλληλος Αποθήκης

Υπάλληλος Αποθήκης (Κωδ. Θέσης: SGR/0514 WH)

Ο Υπάλληλος Αποθήκης διεκπεραιώνει εργασίες σχετικές με τις εκροές και εισροές προϊόντων από και προς την αποθήκη του καταστήματος, με στόχο την βέλτιστη διευθέτηση και διαχείριση των αποθεμάτων του καταστήματος.

Μπορείτε να υποβάλετε το βιογραφικό σας ακολουθώντας το link «Υποβολή Βιογραφικού» προκειμένου να στείλετε με e-mail τα στοιχεία σας.