φλας φωτογραφικών μηχανών για τις σκοτεινές λήψεις!