Ηχεία 2.0 , 2.1, 5.1 αλλά και φορητά, για ένταση στο max!