Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Brown Box.