Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Nejib.