Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Various.