Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Watase Yuu.