Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Horak Yaroslav.