Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Bennett Marguerite.