Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Yagi Norihiro.