Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Urasawa Naoki.