Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Kato Kazue.