Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Guggenheim Marc.