Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Kawa Abraham.