Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα McLusky John.