Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Whedon Joss.