Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Toma Rei.