Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Gravett Paul.