Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Nagasaki Takashi.