Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Doxiadis Apostolos.