Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Ooten Tara Broeckel.