Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Hertlein Reinhold.