Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Katsushika Hokusei.