Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Nihei Tsutomu.