Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Hidalgo Pablo.