Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Hayakawa Tomoko.