Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Frank Josh.