Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Valentine Genevieve.