Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Stanchfield Walt.