Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Nadler Lonnie.