Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Soule Charles.