Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Zub Jim.