Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Akasaka Aka.