Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Moore B. Clay.