Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Ishinomori Shotaro.