Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Kubo Tite.