Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Inoue Takehiko.