Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Archer Nathan.