Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Hajime Yatate.