Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Miura Kentaro.