Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Kohske Kawase.