Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Hino Matsuri.