Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Shouoto Aya.