Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Tanabe Yellow.