Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Wilson Blake.