Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Λυσάνδρου Σάνδρη.