Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Plenderleith Allan.