Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Francis Black.