Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Ohtaka Shinobu.